Co je dobré vědět

Do této sekce budou průběžně umísťovány informace týkající se elekronického kouření, odpovědi na často kladené otázky a zajímavosti, které je o e-kouření dobré vědět.

Nepříznivá fakta o klasické cigaretě

S objevením tabáku lidé poznali také kouření. Tento zlozvyk, který se celosvětově rozšířil, sebou kromě požitku přinesl i spoustu nepříznivých aspektů. Statistiky o nemocech a úmrtích způsobených kouřením přinášejí smutná fakta a varující čísla. Přibližně 5 milionů lidí ročně přichází v důsledku kouření o život a toto číslo má bohužel vzrůstající tendenci. Kouření také způsobuje vážné nebezpečí pro ženy a děti.

V klasické cigaretě je kromě tabáku i množství dalších látek. Tyto látky, jichž se při výrobě cigaret používá na celém světě asi 700, slouží jako přísady nejen na zlepšení senzorických vlastností cigaret, ale také například podporují stejnoměrné hoření a neuhasínání cigarety, zajišťují, aby váleček popele upadl až po poklepnutí cigarety nad popelníkem a ne dříve, aby se kouř pěkně vinul a podobně. Vědeckými výzkumy bylo v kouři tradiční cigarety identifikováno téměř 4000 chemických substancí. Velká část těchto substancí je zdraví škodlivá až smrtonosná a domněnka, že cigaretový filtr škodliviny zachytí je přinejmenším naivní. Při hoření je v kouři kromě nikotinu obsažen např. aceton, arsen, oxid uhelnatý, oxid dusičitý, toluen, kyanovodík, kadmium, nikl, vinylchlorid, naftalen, butan a řada dalších nebezpečných látek, které jsou spolu s tabákovým kouřem aktivně vdechovány do plic kuřáků a pasivně v jeho okolí. Nejnebezpečnější jsou drobné pevné částice, označované jako dehet, které s cigaretovým kouřem pronikají až do plicních sklípků a natrvalo zanáší plíce černým lepkavým materiálem.

Mnoho nemocí (celkové snížení odolnosti organismu, bolesti hlavy, pálení a slzení očí, kazivost zubů, dušnost, kuřácké astma, tkáňové dušení, podráždění sliznic, zánět průdušek spojený s otokem a zánětem plic, vředové onemocnění žaludku a dvanácterníku, kardiovaskulární choroby, rakovina hrtanu, rakovina plic, zhoršení možnosti početí dítěte, ohrožení vývoje zdravého plodu a další) je přímo odvislých od kouření.

Tyto alarmující čísla a informace jistě stojí kuřákům za pokus přestat kouřit úplně nebo ho alespoň omezit. Přejít na elektronický způsob kouření a vyloučit tak klasickou cigaretu a s ní spojená rizika ze svého života je cestou pro ty kuřáky, kteří chtějí udělat něco nejen pro sebe, ale i pro své okolí.

Na čem závisí množství "kouře" e-cigarety

Kuřák, který přejde na elektronickou cigaretu očekává i u ní dobrý HIT a dýmivost. To, jaký kouř bude jeho e-cigareta vyvíjet, závisí na více faktorech. Vliv má:

 • model e-cigarety (různé modely vyvíjejí různě silný "kouř")
 • stupeň nabití baterie (před vybitím baterie se produkce "kouře" snižuje)
 • způsob, jakým se e-kouří (zejména z hlediska délky tahu)
 • složení náplně (vliv má obsah VG, náplně obsahující více nikotinu jsou tvrdší)
 • zvolený způsob vytváření „kouře“ v závislosti na odporu žhavení
 • čistota atomizéru (zanesený atomizér neumožní řádné vytváření kouře)
 • stav zásobníku (špatně těsnící zásobník může způsobit zaplavování knotu)
 • okolní teplota (jinak se e-cigareta chová v zimě, jinak při pokojové teplotě)

Něco o bateriích a nabíjení

Při přechodu z klasické cigarety na cigaretu elektronickou se někomu může zdát její provoz složitý, neboť již nestačí jen zapalovač nebo sirka. K bezproblémovému rychlému vyprodukování určitého množství páry k vdechnutí (vapování =inhalování) je zapotřebí dodávat cigaretě energii v krátkých intervalech. Tato energie je nutná pro rozžhavení žhavícího tělíska, které svým teplem odpaří potřebné množství kapalného e-liquidu. Funkci spolehlivého zdroje energie u elektronické cigarety zastává díl, který je obecně označovaný jako baterie.

Baterie elektronické cigarety je v podstatě akumulátor vložený do krytu. Baterie pracuje bezchybně jen tehdy, je-li v pořádku a akumulátor je alespoň částečně nabitý. Udržování baterie ve funkčním stavu není nic složitého, jen je zapotřebí si zvyknout s baterií správně zacházet a pravidelně ji nabíjet. Před nákupem je vhodné se seznámit alespoň se základními parametry baterií a informacemi souvisejícími s jejich údržbou a skladováním, zhodnotit vlastní požadavky na funkčnost a využívání e-cigarety a při výběru pak tyto poznatky a potřeby uplatnit.

U e-cigaret se používají dva základní způsoby vložení akumulátoru do těla (krytu) baterie - pevný a výměnný

 1. Při pevném vložení je samotný Li-Ion článek propojen s elektronickými prvky a společně jsou pevně uloženy do pouzdra (těla) a tvoří spolu jeden celek. Příkladem pevného vložení je například eGo baterie. Takovou baterii nabíjíme pomocí speciální USB nabíječky, která se našroubuje na závit baterie a USB konektorem se pak připojí přes síťový adaptér do síťové zásuvky nebo přímo do USB portu PC, případně se připojí pomocí auto nabíječky k napájení v automobilu. Během nabíjení nelze takovou baterii používat ke kouření a je proto vhodné mít baterie alespoň dvě. Jsou i baterie s dvojí možností nabíjení – tzv. „USB Passthrough“. Ty mají konektor (skrytý pod šroubovacím víčkem nebo umístěný někde na těle) k připojení dobíjecího kabele. Tyto baterie je tedy možno dobíjet jednak přes závit v době kdy nekouříte nebo i v průběhu vapování přes konektor. Toho způsobu nabíjení je možno využít např. při práci na PC, kdy máte USB port na dosah. Rovněž gripy s vestavnou baterií se dobíjejí pomocí kabele připojeného k USB portu nacházejicího se na těle gripu.
 2. Druhým případem je výměnné vkládání jednoho nebo více akumulátorů. Zde kryt baterie nebo tělo gripu je samostatný díl bez akumulátoru, který je vybaven elektronikou pro ovládání nebo mechanickými ovládacími prvky. Do něj se pak vkládají výměnné akumulátory, které se nabíjejí mimo v dobíjecím lůžku nabíječky určené pro daný typ článku.

Podle ovládání jsou baterie e-cigaret děleny na automatické a manuální.

 1. Automatická baterie se ovládá pouze potažením, při němž se sepne tlakový spínač a při ukončení potahu se opět rozepne. Používání je tak velmi podobné kouření klasické cigarety.
 2. Manuální baterie se ovládá sepnutím tlačítka při potažení. Tlačítko může mít i další funkce, například zamykání baterie, přepínání do jiného režimu, atd. Podsvícení tlačítka LED diodou se využívá např. k indikaci stavu nabití baterie nebo označení zvoleného režimu.

U elektronických cigaret by však měl být potah velmi lehký a krátký, podstatně lehčí než je potažení u klasické cigarety, aby nedošlo hlavně u automaticky ovládaných cigaret menších rozměrů k nasátí nadměrného množství liquidu, což by mohlo způsobit protékání.

Vyšším stupněm zdroje energie pro elektronické kouření jsou gripy a mody.

Gripy a mody představují vyšší úroveň vapingu. Většinou k nim přecházejí pokročilejší uživatelé, kteří se již nespokojí s obyčejnou eGo či jinou baterií. Gripy se dělí mechanické a elektronické.

 1. Mechanické jsou v podstatě tubusy se spínací mechanikou, do kterých se vkládají články různých typů. Tyto gripy neumožňují pokročilejší nastavení, jsou však jednoduché na obsluhu a téměř bezporuchové.
 2. Elektronické mají zabudovanou pokročilou elektroniku, která umožňuje různá uživatelská nastavení a volbu režimu, například režimy pro regulaci napětí (VV-variable voltage), regulací výkonu (VW-variable wattage) či regulaci teploty (VT-variable temperature). Jsou zpravidla vybaveny i jednoduchým displejem pro zobrazení základních ingormací.

V poslední době zažívají velký rozmach tzv. Power Box Mody. Jsou to vlastně bateriové kryty většinou hranatého tvaru, ve kterých je uložena výkonná a kvalitní elektronika. Většinou jsou opatřeny i přehledným displejem, který zobrazuje potřebné údaje o odporu atomizéru, nastaveném výkonu, stavu napětí baterie apod. Výkon těchto Box Modů je nadstandardní a maximální nastavitelný výkon se pohybuje podle typu v rozmezí od cca 20W do 100W (i více).

Relativně novou kategorií jsou Power Mody TC (Temperature Control). Jejich elektronika umí nastavovat přímo teplotu žhavení a sama si upravuje výkon tak, aby nastavená teplota zůstávala konstantní. 

V elektronických cigaretách jsou dnes používány Lithium-iontové (Li-Ion) články

U tohoto typu článku se ionty lithia pohybují mezi uhlíkovou anodou a katodou z oxidu kovu. Elektrolyt je tvořen lithiovou solí v organickém rozpouštědle. Toto prostředí i v malém objemu kumuluje velmi vysokou hustotu energie. Proto se dobře hodí pro přenosná zařízení, mezi která elektronické cigarety rozhodně patří.
Nespornou výhodou Li-Ion baterie je to, že nepodléhá paměťovému efektu. To znamená, že ji můžete nabíjet kdykoliv, kdy je k tomu vhodná doba a příležitost. Tento typ akumulátoru se tedy nemusí plně nabíjet (čekat až do plného nabití) ani úplně vybíjet (čekat až bude vybití indikováno LED diodou).  Pokud se však baterie vybije až do stavu, kdy je vybití již indikováno, doporučuje se baterii ihned přestat používat a nečekat do doby, až baterie úplně zhasne. Pokud dobíjíte častěji a ne zcela vybité baterie (což doporučujeme), můžete tak významně prodloužit životnost Vašich baterií i počet jejich nabíjecích cyklů.

Každá baterie má svou kapacitu

Základní charakteristikou baterie je její kapacita, udávající velikost přivedeného náboje. Zjednodušeně řečeno kapacita baterie charakterizuje množství energie, kterou lze do baterie vložit. Kapacita je udávána v Ah (ampérhodinách) nebo mAh (miliampérhodinách). Je potřeba vědět, že u baterie je uváděna tzv. běžná kapacita, skutečná jmenovitá (měřitelná) kapacita baterie je o něco nižší (cca 97% běžné kapacity). Na kapacitě baterie, ale i na intenzitě používání (na skutečnosti jak silný jste kuřák a jak často a dlouho cigaretu máte v provozu) je pak závislá výdrž baterie, tedy doba, za kterou budete potřebovat baterii znovu dobít. Pro slabší kuřáky jsou vhodné cigarety s baterií s nižší kapacitou. Jsou menších rozměrů a pokud kouříte jen občas, vydrží nabité i při své menší kapacitě dostatečnou dobu. Pro silnější kuřáky nebo ty, kteří nemají hned možnost si vybitou baterii dobít, jsou vhodnější baterie s vyšší kapacitou. U eGo baterií se velikost kapacity nejběžněji pohybuje od cca 650 mAh do cca 2200 mAh. Pro silné kuřáky nebo při použití nízkoodporových atomizérů jsou pak vhodnějí bateriové gripy či mody s vysší kapacitou integrované baterie nebo s jedním či více výměnnými články, které jsou na výběr s různě vysokou kapacitou.

Pro představu uvádíme jedno srovnání, a to běžné plně nabité eGo baterie s kapacitou 650 mAh s kuřákem kouřícím 20 klasických cigaret denně. Při podobném způsobu kouření vydrží baterie s touto kapacitou obdobnou dobu jako je doba potažení z asi 20 tabákových cigaret a počet potahů je rovněž srovnatelný. Vliv má ale i délka potahů (čím déle potahujeme z e-cigarety, tím delší dobu žhaví topná spirálka a tím se také baterie více vybíjí). Také různé typy atomizérů mají různé proudové nároky na baterii. Více náročné na spotřebu energie jsou takzvané LR (Low Resistance) atomizéry s nízkým odporem okolo 1,5 ohmů, umožňující rychlejší a silnější vývin dýmu. S těmito, baterii více zatěžujícími, atomizéry stačí kapacita baterie 650 mAh k vytvoření obdobnému množství dýmu jako z cca 15 klasických cigaret. Od roku 2015 jsou na trhu i tzv. SUB OHM tankové atomizéry s velmi nízkým odporem, začínajícím už na hodnotě 0,2 ohmů. K jejich fungování již běžné eGo baterie nestačí a je potřeba volit vysokovýkonný zdroj s vyšší kapacitou a vyšším vybíjecím proudem.

K nabíjení různých baterií e-cigaret slouží různé typy nabíječek

Dnes pro elektronické cigarety existuje již velké množství rozmanitých baterií i nabíječek. Baterie vždy nabíjejte pouze nabíječkou přiloženou k e-cigaretě v sadě nebo nabíječkou, která je svými parametry určena pro daný typ baterie.

V převážné většině se baterie e-cigaret nabíjejí šroubovacími USB nabíječkami, kdy se USB konektorem připojí přes síťový adaptér do síťové zásuvky nebo přímo do USB portu PC, případně se připojí pomocí auto nabíječky k napájení v automobilu. U gripů a módů se používá nabíjení akumulátorů mimo kryt v nabíječkách akumulátorů. S vývojem elektronických cigaret přicházejí výrobci i s modely s méně typickým řešením nabíjení, například dobíjení celé nerozložené cigarety v nabíjecím pouzdře (Joyetech eRoll).

Na trhu je spousta kvalitních univerzálních a inteligentních nabíječek s led signalizací nebo zobrazováním informací o nabíjení na displeji nabíječky. Tyto multifunkční nabíječky dokážou vyhodnotit řadu důležitých údajů, jsou schopny rozpoznat typ vloženého článku a zvolit optimální metodu nabíjení, disponují více typy ochrany vloženého článku a ukončí proces nabíjení jakmile je baterie nabitá. Některé po vložení nabitého článku umožní dobíjet i jiná zařízení, např. mobilní telefon, tablet, MP přehrávač nebo PSP.

CC-CV nabíjecí metoda – optimální způsob nabíjení článků používaných v e-cigaretách.

U kvalitních, ale cenově tedy i nákladnějších nabíječek je používána metoda nabíjení CC-CV (Constant Current - Constant Voltage), což je optimálnější proces nabíjení ve dvou fázích. V první fázi se článek nabíjí konstantním proudem. Tento stav trvá přibližně do 80 procent nabíjecího času a napětí na článku zde dosáhne svého maxima. Při nabíjením roste také náboj, avšak v tomto okamžiku článek není ještě plně nabit. Od této doby začne nabíjení konstantním napětím a nabíjecí proud se začíná poměrně rychle zmenšovat. Článek je plně nabitý jakmile nabíjecí proud klesne pod hodnotu 0,05C.

Vliv na životnost má způsob nabíjení, skladování a samovybíjení baterie

Významným parametrem akumulátoru je životnost. Životnost baterií bývá výrobci většinou udávána počtem možných nabíjecích cyklů, obvykle cca 300-500 nabití. Životnost je vztah mezi maximálně dosažitelným počtem vybíjecích a nabíjecích cyklů a stupněm vybíjení článku v každém cyklu (hloubka vybíjení). Při běžném používání nabíjecích článků s rostoucím počtem nabíjecích a vybíjecích cyklů mírně stoupá maximální využitelná kapacita (řádově o několik procent), avšak po uplynutí několika stovek cyklů (200 až 300) začíná pomalu klesat. Maximální počet cyklů je často definován poklesem využitelné kapacity článku pod hranici 60 procent a tím je dána životnost článku. Dosažením této hodnoty se však článek nestává nepoužitelným, má pouze nižší kapacitu, která klesá s každým dalším cyklem. Pokud budeme uvažovat úplné nabití a následné úplné vybití článku, potom můžeme říci, že pokud vybijeme článek dvakrát po sobě pouze na polovinu, bude se jednat o dva poloviční cykly, které s ohledem na životnost odpovídají jednomu úplnému cyklu. Pokud budeme články vybíjet pouze na polovinu jejich kapacity, maximální počet cyklů vzroste. Použijeme-li úplné cykly, můžeme říci, že čím vyšší bude hloubka vybití, tím menší počet cyklů můžeme baterii v rámci své životnosti poskytnout.

Optimální podmínky pro skladování lithiových baterií jsou při teplotě 0°C až 25°C. Lithiové články skladujeme vždy v nabitém stavu. Samovybíjení lithiových článků se pohybuje mezi 1 až 3 procenty za měsíc. V důsledku samovybíjení klesá náboj článku. Doporučuje se proto nepoužívanou baterii, každých 6 až 12 měsíců nabít na 40 až 50 procent jmenovité kapacity.

Upozornění na závěr: Dnes pro elektronické cigarety existuje již velké množství rozmanitých baterií. Na trhu je na výběr mnoho typů kvalitních baterií od renomovaných výrobců i spousta kvalitně zpracovaných klonů, ale bohužel se objevují i tzv. „no name“ baterie s kvalitou mnohdy neodpovídající ani jejich nízké ceně a proto doporučujeme se nákupu takových baterií vyvarovat. Baterie nevystavujte příliš vysokým teplotám. Zničenou nebo opotřebovanou baterii vyhazujte do sběrných kontejnerů k tomu určených, nikdy nevhazujte baterie do ohně.

Co je atomizér a k čemu slouží, vývoj typů atomizérů

Atomizér je zařízení určené pro přeměnu e-liquidu z tekutiny v páru (mlhu) vypadající jako kouř. Základem atomizéru je žhavící spirálka, která je aktivována sepnutím baterie a svým zahřátím na vysokou teplotu během krátké doby umožňuje odpařovat e-liquid, který je k ní přiváděn. Pára rozprášená v mlhu je pak určena k inhalování e-kuřákem. Atomizéry se mohou lišit způsobem zásobování e-liquidem.

 • Vatičkové typy atomizérů patří mezi vývojově první. Žhavící tělíska mají z drátěnky vytvořen obloukový můstek, ve kterém je navíc umístěn knot. Ten slouží ke kapilárnímu přenosu e-liquidu na zmíněnou spirálku. Oblouk drátěnky se dotýká savého materiálu  uloženého v patroně - náustku s kapslí vyplněnou vatičkou. U můstkových typů atomizérů, používajících jako médium pro e-liquid vatovou patronu, záleží na stavu nasáknutí konce vaty dotýkajícího se můstku. Kapacita jednotlivých typů patron je rozdílná, nejmenší typy pojmou cca 5 - 10 kapek liquidu, největší pak až několik ml liquidu. Pokud je vata již sušší, atomizér přestane kvalitně vyvíjet páru a je potřeba ihned dokapat e-liquidem. Dokapávání je možné do doby, než vatička ztratí schopnost nasákavosti, pak lze celou patronu vyměnit za novou. Při nerovnoměrném rozložení liquidu ve vatičce může dojít k připečení vatičky k atomizéru, při nedostatku liquidu nebo při nedostatečném kontaktu můstku s vatičkou dochází k přepálení samotného atomizéru. Tyto typy jsou v dnešní době překonané.
 • Cartomizéry jsou v podstatě spojené atomizéry (žhavící těliska) se zásobníkem v jeden celek. Jedná se o zkratku cartridge + atomizér a jde o systém plnění, kdy každá patrona má svůj atomizér. Prostým našroubováním cartomizéru k baterii e-cigarety získáte zcela novou náplň se zcela novým atomizerém a plným výkonem. Protože však životnost zabudovaného atomizeru (cca 20 - 40 dní) mnohonásobně převyšuje obsah liquidu cartomizéru, naprostá většina uživatelů doplňuje i cartomizéry. Toto doplňování je o něco složitější než u patron, ale stále je relativně nenáročné.
 • Tankové typy atomizérů byly revolučním zvratem ve vývoji. Oblouk drátěnky je nahrazen kovovým tunýlkem, kterým je protažen knot. Vše je uzavřeno v kovovém obalu. K němu se připojí takzvané „tanky" neboli cartridge, kde je tekutá náplň obsažená v plastovém zásobníku. Jedná se v podstatě o náustek v podobě nádobky, do kterého se přímo naleje či nakape liquid a ten pak přímo vtéká do atomizeru. Velice snadné plnění tanku, přímý vtok liquidu do atomizéru bez přenosového media (vatičky), vizuální přehled o hladině liquidu jsou nespornou výhodou. Nevýhodou je trochu větší spořeba liquidu, větší zátěž atomizéru a následná potřeba jeho čištění. Tankové typy atomizérů přinesly výhodu stabilního potahu po celou dobu, kdy je v zásobníku alespoň několik kapek e-liquidu. Chuť z nich je pro většinu e-kuřáků příjemnější, neboť pára vzniká pouze z čistého, ničím nezkresleného e-liquidu. Proto u nich obzvlášť záleží na kvalitě samotného liquidu a pro dobrý pocit z e-kouření se nevyplácí šetřit nákupem levnější, neověřené nebo neznačkové náplně. Do krytu pevně vestavěné atomizéry označené dodatkem T (např. eGo-T ) byly doplňovány modely s výměnnými díly (eGo-C) a postupně je nahrazují.

Atomizéry postupně procházejí designovými a funkčními změnami s různými variantami jednotlivých typů.

Pro zkušené uživatele jsou na trhu i tzv. DIY atomizéry (Do it yourself - česky doslova „Udělej si sám“), kde si zručný vaper může některé díly vytvořit nebo upravovat sám podle svých požadavků.

Clearomizéry

Zařízení s průhledným zásobníkem dostaly název Clearomizér.

U starších typů, kde je spoj nádržky s objímkou nesoucí závit k spojení s baterii řešen lepením nebo nasazením na velmi jemný "tisícihran", je nutno při manipulaci (šroubování na baterii, zasouvání do pouzdra) s e-cigaretou zacházet opatrně. Nesprávnou manipulací by mohlo dojít k stržení nebo vyviklání a k narušení spoje. Toto poškození vede ke zničení zařízení a nelze na něj uplatnit záruku. Novější verze s výměnnými žhavícími hlavami mají spoje pevně nalisované a rozebrání na díly při čistění nebo výměně hlavy je šroubovací s těsnícím silikonovým o-kroužkem. Někdy bývají spoje řešené jen nasunutím přes těsnící o-kroužek.

V dnešní době asi nejvíce používanými zařizeními pro přeměnu e-liquidu v páru jsou rozebíratelné clearomizéry s výměnnou hlavou. Jedná se čirou nádržku na e-liquid, ve které je středem vedena trubička (kouřovod) a ve spodní nebo horní části umístěna výměnná žhavící hlava. Hlava má v sobě skrytou spirálku z odporového drátu a absorbční materiál (knot, vata), který přivádí ke spirálce liquid u nádržky. V čiré nádržce je velmi dobře sledovatelné množství náplně. Nádržka může být opatřena i kovovým krytem s okénky ke sledování stavu e-liquidu.

Náhradní hlavy se dají k jednotlivým typům dokoupit již hotové nebo jsou i obnovy schopné hlavy, kde se dá jednoduše vyměnit knot či vata i spirálka.

Na spodní straně jsou atomizéry, cartomizéry či clearomizéry výměnnými hlavami zakončeny šroubením nebo základnou s kladným a záporným pólem. Kladný pól (+) je vyveden většinou na středový kontakt, záporný pól (-) je obvykle spojen s obvodem. Po našroubování (nasazení) na baterii a stisku tlačítka (u manuálních baterií) či ústním potáhnutím (u automatických baterií) dojde k sepnutí elektrického obvodu. Tím se spirálka uvnitř těla atomizéru začne prudce (setiny vteřiny) ohřívat a je tak schopna velmi rychle odpařovat kapky e-liquidu, které jsou na spirálku nepřetržitě dodávány knotem či drátěnkou díky vzlínání kapalin. Syntetickou páru pak můžeme potahovat podobně jako dým z tabákové cigarety.

Dnes se již na trhu můžeme setkat s velkou nabídkou různých typů od různých výrobců. Některé jsou velmi povedené a kvalitně zpracované a zůstávají v oblibě i s vývojem a uvedením novějších typů na trh.

Jaký vliv má různý odpor (rezistance) atomizérů, clearomizérů

Důležitým parametrem pro výběr atomizérů elektronických cigaret je odpor žhavící spirálky. Odpor je to fyzikální veličina, jejíž jednotkou je ohm (Ω). Jaký atomizér z pohledu tohoto parametru si vybrat záleží na potřebách a preferencích každého uživatele. A jelikož výrobci dnes nabízejí u většiny atomizérů několik variant hlav s různými odpory, nemusí se začínající uživatel hned orientovat a netuší, jaká varianta by byla právě pro něj nejvhodnější. Cílem této části článku je seznámit s trochou teorie o elektrickém odporu a s jejím využitím u elektronických cigaret.

Jak již bylo zmíněno v článku Základní popis elektronické cigarety, uvnitř každého zařízení pro přeměnu e-liquidu v páru je umístěn díl nazvaný žhavící hlava. Uvnitř žhavící hlavy se nachází dva póly, mezi nimiž se napojena spirálka z odporového drátu. Spirálkou je pak provlečen absorpční materiál, který je potřeba mít nasáklý e-liquidem. Po sepnutí baterie se začne spirálka zahřívat a liquid se začne odpařovat.

Typ odporového drátu a velikost odporu samotné spirálky ovlivní množství páry, její teplotu i chuť, projeví se na výdrži baterie, ale i na chuti samotného e-liquidu a ovlivňuje i životnost žhavící hlavy. Výdrž spirálky samozřejmě ovlivňují i další faktory, takže vliv odporu na životnost není nějak výrazný, ale nepatrný rozdíl v životnosti se určitě projeví.

Velikost odporu závisí přímo úměrně na délce vodiče (l), nepřímo úměrně na průřezu (S) vodiče určeného průměrem, materiálu a teplotě. Materiál vodiče při určité teplotě je vyjádřen měrným odporem (ρ).

Platí vztah      R=ρ.l/S

Odpor spirálek ze stejného materiálu je tím nižší, čím jsou kratší spirálky s méně otáčkami nebo čím je větší průřez drátu, ze kterého je spirálka zhotovena. Obecně pak platí, že čím nižší je odpor, tím více a rychleji se zahřívá. Tím je také větší vyprodukované množství dýmu, který je teplejší. Z atomizéru s nízkým odporem se snadněji tahá a dává také silnější HIT. Životnost spirálky je ale nižší. Spirálky o vyšším odporu zase o něco déle vydrží, baterie se pomaleji vybíjí a spotřeba liquidu je o něco nižší.

Normal Resistance (NR) označuje standartní odpor 2,4-2,7 Ω a je doporučován pro běžné baterie typu eGo, KGO a pod.
High Resistence (HR) označuje vyšší odpor 2,8-3,0 Ω (výjimečně jsou spirálky i s odporem vysokým 4 Ω) vhodný pro baterie s možností navyšovat napětí, mody a gripy.
Low Resistance (LR) označuje snížený odpor 1,5-2,3 . Žhavící spirálky se rychleji zahřívají a vytváří tak rychleji větší množství dýmu. Vhodnější jsou baterie s vyšší kapacitou, gripy a mody se silnější baterií.

V současné době se do popředí dostávají atomizéry s velmi nízkým odporem obvykle 0,3-0,5 Ω a jsou nazývány SUB-OHM. Tento anglický výraz udává, že se jedná o odpory pod jeden ohm. Umožňují silné vapování a vydechování ohromného množství husté a teplé páry. E-liquid se odpařuje při vyšších teplotách, jeho chuť je tak plnější, bohatší a intenzivnější, což mnoho uživatelů již oslovilo a k běžným odporům se již nechtějí vrátit. Díky nizkému odporu je snadné potahování a je možno potahovat přímo do plic a dosahovat velmi silného HITu, což však může být pro některé uživatele nevýhodou. Také velká produkce hodně viditelné páry nemusí být vhodná pro všechny prostředí. Rovněž je třeba počítat s podstatně větší spotřebou liquidu.

Sub-ohm atomizéry mají daleko větší náročnost na energii a ne všechny baterie tyto nízkoodporové atomizéry zvládají. Pro jejich provoz je třeba mít jak dostatečnou energii, tak i výkon. Určitě je nevyužijete na běžné eGo baterii. Je potřeba mít nejlépe nějaký výkonný grip s nastavitelným výkonem od alespoň 20 W (čím nižší odpor žhavicí spirálky použijete, tím vyšší výkon je třeba nastavit). A také je potřeba používat baterie, které vyšší výkon utáhnou. Doporučují se baterie s vyšším vybíjecím proudem alespoň 25 A.

Jakou náhradní žhavící hlavu si vybrat

Každý výrobce má díly svých produktů trochu odlišné, i když mají podobný název, vzhled i základní parametry. Proto je pro správný výběr náhradního dílu nutno znát výrobce a přesný typ produktu.

Změna značení některých příchutí liquidů

Ve smyslu možného porušení autorských práv podle §8 zákona č.441/2003 Sb. o ochranných známkách došlo u některých tabákových příchutí e-liquidů, jejichž názvy vykazovaly shodnost nebo podobnost s ochrannou známkou, pro kterou je daná ochranná známka zapsána, k jejich přejmenování.

Úpravy cen liquidů LIQUA

Jak bylo oznámeno prostřednictvím oficiálních distributorů tohoto produktu pro Českou republiku, nastolila firma Ritchy Group - výrobce liquidů LIQUA politiku stanovení a striktního dodržování minimální prodejní ceny u svých produktů. Tímto krokem stabilizace cen pro český trh chce uchovat dobré jméno, které si liquidy značky LIQUA mezi spotřebiteli získalo, zamezit degradování značky výskytem neoriginálních napodobenin a udržet si tak přední postavení mezi světovými společnostmi vyrábějícími tento druh zboží.
Toto opatření společnosti Ritchy Group je rovněž určitý způsob boje proti nekalé podnikavosti podvodníků, kteří se snaží podstrčit na český trh padělky této značky a boje proti vyvolávání dojmu nekvality nastavením nepřiměřeně velmi nízké prodejní ceny.
Společnost Ritchy vybrala pro ČR několik distributorů, kterým byly udělěny certifikáty pro další prodej a stanovila minimální maloobchodní prodejní cenu 275 Kč za 30 ml balení a 117 Kč za 10 ml balení e-liquidu. Dne 12.8.2012 nám bylo oficiálním distributorem LIQUA pro ČR oznámeno, že Společnost Ritchy Group přistoupila ke snížení své dříve stanovené minimální prodejní ceny a to z 275 Kč na 229 Kč za 30 ml balení a ze 117 Kč na 99 Kč za 10 ml balení e-liquidu.
Abychom Vám mohli i nadále tento produkt nabízet, jsme nuceni tyto ceny a podmínky kladené výrobcem respektovat.