Elektronická cigareta

Elektronická cigareta, podstata a fakta

Elektronická cigareta je novodobý vynález, který způsobil průlom v kouření a který se stává v celosvětovém měřítku moderní plnohodnotnou náhradou klasické cigarety. Většina z nás, ať již kuřáků nebo nekuřáků,  se s pojmem elektronická cigareta již bezesporu setkala, aniž by tento výrobek nějakým způsobem vyhledávala.

e-cigareta

Historie e-cigarety se začala psát v roce 2006 v Číně, kde byla patentována. Česká republika se pak stala pátou zemí, kde si tento vynález začal dobývat srdce kuřáků. Od roku 2009, kdy byla definována a schválena zákonem, je považována v ČR za oficiální výrobek. Podle výsledků průzkumu použilo v ČR v roce 2011 elektronickou cigaretu 10 % obyvatel, o 3,3 % více než v roce 2010. Kuřáků, které elektronická cigareta oslovila, neustále přibývá.

Jiná alternativa kouření, kterou elektronická cigareta svou podstatou poskytuje, umožňuje kuřákovi kouřit úsporněji a s větší variabilitou danou rozmanitostí typů a neustálým vývojem a inovacemi tohoto přístroje. Svým principem však hlavně posouvá kouření směrem k odbourání nepříznivých aspektů spojených s klasickým kouřením a nabízí tak mnohem zdravější způsob kouření.

Přesto, že oficiální název je elektronická cigareta (e-cigareta), jedná se funkcí o vaporizér (z lat. vapor = pára), přístroj sloužící k změně látek ze skupenství kapalného na skupenství plynné působením tepla. Náplň e-cigarety nikdy nehoří, pouze je zahřívána pod zápalnou teplotu. Tím se odpařuje, ale chemicky se nemění. „E-kouř“ vycházející z elektronické cigarety je mlha (pára) vzniklá odpařením tekutiny zvané e-liquid. Tato pára je pak určena k inhalování jako zdravější alternativa kouření tabáků podobně jako se vaporizace využívá k aromaterapii nebo k léčení inhalováním účinných látek.

Složení e-kouře je proto méně nebezpečné než kouř klasické cigarety. Nevznikají tady karcinogenní dehty a oxid uhelnatý a uhličitý. Při používání e-cigarety nevstřebává kuřák chemické škodliviny, vznikající vysokoteplotním spalováním tabáku a chemicky upravovaného cigaretového papíru jako je tomu u klasické cigarety. Rovněž nedochází k vylučování těchto spalin do ovzduší. Množství jednotlivých látek s karcinogenními účinky se liší v kouři klasických cigaret a páře e-cigaret podle dosavadních testů až o tisíce jednotek ve prospěch e-kouření.

Ani přes tyto klady elektronické cigarety však nelze tvrdit, že elektronická cigareta je zdraví prospěšná. Nejedná se totiž o zdravotnický prostředek k odvykání kouření, ale byla zákonem definována jako „výrobek napodobující funkci tabákového výrobku nebo tabákové potřeby, jehož účelem je vdechování nikotinových výparů“. Nikotin je návyková látka vyvolávající závislost (podobně například i kofein, alkohol, cukr, kakao nebo tein). Lidé trpící vysokým krevním tlakem, srdečními chorobami, cévními a astmatickými onemocněními by se měli používání této látky ve větším množství vyvarovat. To však pro tyto skupiny lidí platí ještě důrazněji při kouření klasické cigarety.

V e-liquidu obsažený nikotin je čistý nikotin naředěný na bezpečné (různě vysoké) koncentrace. E-kuřák si proto může sám zvolit hmotnostní objem nikotinu v jednotce liquidu a regulovat tak intenzitu přísunu této látky do těla. E-cigareta není sice určena k odvykání kouření, ale nenásilně může cíleným snižováním koncentrace nikotinu v odvykání pomáhat. Záleží ale i na kvalitě zvolené e-cigarety a e-liquidu a především na pevné vůli a odhodlání každého jedince se nikotinové závislosti zbavit. Elektronická cigareta umožňuje i kouření bez nikotinu.

E-cigareta není určena těhotným ženám, kojícím matkám ani mladistvým do 18-ti let.
Rozhodně by s kouřením e-cigarety neměl začínat nekuřák jen proto, že je to módní trend.