Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem  č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  • V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů budou osobní data zákazníků i registrovaných návštěvníků internetového obchodu použita s jejich dobrovolným souhlasem (souhlas je dán uvedením těchto údajů do objednávky nebo registračního formuláře) pouze pro potřebu spojenou s provozováním tohoto internetového obchodu a nebudou poskytnuty v žádné podobě třetí osobě. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
  • Kupující může ve vztahu k prodávajícímu odvolat možnost používání svých osobních dat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího. Prodávající je povinen toto neprodleně akceptovat.
  • Kupující souhlasí s využitím jeho osobních údajů pro zasílání sdělení na jeho adresu jak je uvedeno v oddíle "Práva a povinnosti kupujícího" viz. Článek "Nákupní řád“.